Djur och utrotningshotade arter  

Det finns en helt otroligt stor uppsjö av olika djurarter runt om i världen, inte bara på torra land utan även i hav och insektsriket. Några är däggdjur, andra är amfibier eller blötdjur.

Alla djur fyller sin egen funktion i världen. Därför är det viktigt att se till att inga djurarter utrotas helt. Själv kanske man inte är ett stort fan av getingar och myror, men dessa insekter bidrar till betydligt mycket mer positivt än man na1fw9lntloa-jordan-plattågonsin kan föreställa sig.

Det finns fler utrotningshotade arter än man kanske tror. Ända upp till 16.00 arter är redan på den röda listan för utrotningshotade djur och riskerar att försvinna från vår planet för alltid. Trots att isbjörnen och flodhästen är djur som inte ligger oss speciellt nära vår vardag, är man ändå van vid vetskapen om att dessa djur existerar. Det kommer dock inte vara verklighet om endast 50-100 år då dessa arter håller på att dö ut helt.

De allra vanligaste anledningarna till att djur dör ut, är vanligtvis tjuvjakt eller olika typer av miljöförstöring. I många situationer kan det även vara så att människan förstör den miljö där arterna bor. Regnskogar skövlas ner och på grund av att ozonlagret blir tunnare och tunnare, smälter isen bort på Antarktis. Det är alltså lätt att se vad det största hotet mot dessa djurarter är, människan själv. Alla människor är inte onda och alla har egentligen bara inte kunskap nog för att kunna veta hur man själv, i vardagen kan hjälpa till att hindra miljön från att förstöras. Genom att se till att vara väl påläst och skaffa sig insyn i vad människan orsakar, kan man tillsammans se till att förbättra världen.

Många människor väljer att aktivt jobba med att förhindra att djurarter dör ut. Här kan man själv som privatperson hjälpa till som volontär. För den som inte önskar lämna hemmets varma soffa, finns det protestlistor, möjlighet att skänka pengar eller att t.ex bli isbjörnsfadder. Genom att göra aktiva val för vår miljö och se till att endast stötta de verksamheter och företag som står bakom samma tanke, kan förhoppningsvis utrotningen minska eller helt upphöra.