Djur som arbetar  

Arbetande djur är faktiskt mer vanligt än man tror. Hundar är fantastiska exempel på detta och det finns mängder med olika yrken för just hunden.

Det kanske vanligaste stället vi ser djur arbeta, är hos polisen. Här används hästar och hundar flitigt i arbetet och är en mycket stor fördel för yrket. Mycket positivt har kommit ur att använda djur som kollegor hos polisen och med tiden har djurjobben faktiskt bara ökat.

Ea-wurf_von_den_spessartraeuberntt jobb som har fått stor uppmärksamhet runt om i världen är att använda hundar i terapi. Människan är van att se ledarhundar för t.ex. blinda människor, men vid terapi används hunden på en mer känslomässig nivå. Fakta visar att djur skickar känslor av behag, tröst och välbefinnande till människor. Hundar har gjort mycket för människor som har behövt gå igenom stora problem eller förändringar och har hjälpt personen tillbaka till ett friskt tillstånd.

Skillnaden mellan en terapihund och en assistanshund är att assistanshunden arbetar åt enbart en person i fråga. Hundarna ska aldrig klappas på av okända människor och är tränade till att alltid ha ett starkt fokus på sin förare. Att distrahera en sådan hund kan därför orsaka stor skada på personen som äger eller använder sig av hunden. Assistanshundar är dock ett väldigt stort begrepp och det är inte enbart ledhundar som hamnar i denna kategori.

Terapihundar fungerar dock på ett helt annat sätt, och är självklart tränade för detta. I denna typ av arbete är det mycket fysisk- och psykisk kontakt och istället för att jobba åt en person, arbetar hunden tillsammans med människan. Hundarna i fråga måste kunna tåla och acceptera mycket närhet av många och olika människor, för att kunna användas för fler än en person.

Terapihundar har visat sig vara till mycket stor hjälp när det kommer till barn med psykiska- eller fysiska besvär. Många människor, och främst barn, ser motivation hos djur och känner inte samma typ av stress att på något sätt öppna sig eller prestera. Djuret finns där villkorslöst och kräver ingenting tillbaka. Bara detta kan vara avgörande för att barnet ska kunna bli friskt och få en bättre livskvalité.