Svenska rovdjur

Svenska skogar är fyllda av djur, och bland dessa hittar man de som brukar kallas för ”de fyra stora”: de fyra största arterna av rovdjur i Sverige. Dessa är lodjuret, vargen, brunbjörnen och järven.

Lodjuret är inte bara ett av de största rovdjuren i Sverige, utan det största kattdjuret i Europa. En lodjurshane väger vanligtvis mellan 20 och 35 kilo, medan en hona har en något lägre vikt på mellan 15 och 25 kilo. Lodjuret känns lätt igen på sina karakteristiska tofsar på öronen och den korta svansen.

Alla känner säkerligen också igen en brunbjörn om de skulle möta en i skogen. Även om det är osannolikt att man möter en björn, då de undviker kontakt med människor om möjligt, ska man vid ett möte agera lugnt och gå därifrån – inte springa, skrika eller göra hotfulla rörelser. Det har under 100 år bara omkommit fyra personer som en följd av en björnattack i Sverige, så risken är mycket liten att man blir attackerad, trots att brunbjörnen är det största rovdjuret av ”de fyra stora”.

Då är vargen farligare, men inte så farlig som den ofta utmålas som. Vargen är det största vilda hunddjuret i världen, då en hane vanligtvis väger mellan 30 och 50 kilo. En gång i tiden var vargen det mest spridda däggdjuret i världen, men dess utbredning har minskats markant på grund av medveten jakt och förföljelse från människor, både på grund av vargars attacker mot boskap och på grund av rädsla för attacker på människor.

Järven är det minsta rovdjuret av de fyra, och är ett mårddjur som väger mellan 9 och 16 kilo. Järven är till stor del beroende av de andra rovdjuren för att överleva, då den är en asätare som äter kvarlevorna av bytet från lodjur, björnar och vargar.

Även om man ofta får uppfattningen att det är vargen som orsakar flest skador på människors egendom, på grund av alla de boskapsattacker och liknande som rapporteras i nyheterna, har nog de flesta fått sin egendom skadad av ett helt annat djur, som inte ens är ett rovdjur, nämligen rådjuret. Alla som har en tomt med blomsterplantering vet om att det är nästintill omöjligt att skydda knoppar och blad från rådjurens tänder om våren. Ett av de mest effektiva skydden man kan använda sig av är dock att sätta upp ett högt staket runt tomten, som förhopningsvis gör att rådjuren väljer en annan väg. Du hittar allt material du behöver för att bygga staket hos Byggmax. Med ett sådant skydd behöver du inte heller oroa dig för något av de svenska rovdjuren.