Vi delar världen med djur

Djur är liksom vi levande organismer som består av muskler, intellekt och celler. De behöver liksom vi äta och dricka för att överleva. Vi delar världen med djur och har gjort under hela vår existens. Aldrig har människan vandrat ensam på jorden. Det finns många olika typer av djur och en del av dessa har vi valt att göra till våra kompanjoner, till exempel hundar och hästar. Vi tar hand om våra djur genom exempelvis foderhäck till häst och hundmat till hundarna. En del av oss kan inte tänka sig hur livet vore utan djur. Andra är rädda för många djur och har stor respekt för dem. Det finns både domesticerade djur och vilda djur. Domesticerade djur är djur som länge har levt sida vid sida vid människan. Ofta för att människan har funnit dessa djur nyttiga, hästar har kunnat hjälpa till att dra och har fungerat som transportmedel, hundar har kunnat hålla vakt och katter har hållt ohyra borta. Hönor har försett människor med ägg och korna kan ge mjölk. En del djur har människan valt att domesticera enbart på grund av deras kött. Ett exempel på dessa djur är grisar.

Människan har dessutom ofta jagat djur, ibland har det varit för att man vill ha deras kött, andra gånger för att man vill ta tillvara på skinnet och ibland endast som sport. Detta har lett till att en del djur är utrotningshotade. Idag regleras jakten men det faktum att människan alltid drar nytta av djuren till sin egen vinning har lett till stora klimatförändringar, minskning av boskap och utrotningshotning bland många arter. De vilda djuren har fått svårare att klara sig i och med att människor skövlar skogar. I vissa fall leder det till att vilda djur letar sig närmare till byar och städer då de har svårt att finna mat och det leder till att människan ser djuren som ett hot.

Ett flertal djurarter har funnits på jorden mycket längre än människan, krokodilerna och aligatorerna levde samtidigt som dinosaurierna och det finns många teorier angående vilka de första djuren var, människan har under sin korta tid på jorden påverkat ekosystemet mer än någon annan art. Sannolikt kommer djuren att finnas kvar på jorden även efter att människan inte längre vandrar här och det är viktigt att vi tänker på att ta hand om naturen, inte bara för vår egen skull utan även för de som vi delar den med. Djur är sällan ett hot mot oss människor, men när vi påverkar miljön som de lever i kommer de att vara tvungna att finna andra sätt att överleva. Varje art är på ett eller annat sätt viktigt för ekosystemet och därför är de viktiga att bevara.