Bäver

Visste du att en bäver kan hålla andan under vatten i upp till 20 minuter? De lever hela sina liv i närheten av vattendrag där de bygger dammar av träd som de fäller med hjälp av sina tänder. De gnager igenom stammen och släpar sen trädet till vattendraget där de tänkt bygga sin damm. Träd som är väldigt stora har man i studier kunnat se att de bara gnager igenom till 2/3, sen vid nästa kraftiga vind blåser trädet omkull och bäver tar rätt på det.

Bävrar hör hemma i det vilda

Det förekommer mycket sällan bävrar i städerna men man kan se dem på ett zoo där de lever i fångenskap. Deras iver att bygga dammar krockar ofta med samhället på grund av strypta vattenflöden eller översvämmade odlingar. Det resulterar ofta i att bävrarnas dammar rivs och de flyttar längre bort, bland annat Jägarförbundet tycker att det behövs mer forskning kring bäverns påverkan på skogsekosystem. Bävern är ett djur som faktiskt är populärt att jaga och köttet är ansett som väldigt smakligt. Eftersom bävern tillhör släktet gnagare så är det först på senare tid som synen på bäverjakt förändrats, förr ansågs bävern som fattigmat. I Sverige dödades de sista bävrarna 1871 men redan 1922 inplanterades bävrar från Norge och stammarna återhämtade sig snabbt.

Bäverns vattentäta päls

En bävers päls består av 23 000 hårstrån på varje kvadratcentimeter hud. För att den ska vara vattentät så smörjer de in den med så kallat bävergäll. Gället producerar de själva i körtlar långt bak på kroppen och det har en mycket skarp doft. Det kan liknas vid när vi människor impregnerar ytterkläderna eller fettar in våra läderskor för att de ska stå emot väta. Precis som bävern så behöver vi göra det regelbundet för att inte kläderna ska börja suga åt sig vatten. En bäver behöver alltså aldrig torka sin päls även om de lever sina liv mestadels i och omkring vatten. själv använder jag Nimo torkskåp eco dryer 2.0 för att torka min “päls” när jag slarvat med impregneringen.